0(850) 885 1799 info@creamobile.com

E-Öğrenme (E-Learning) başka bir deyişle LMS

Anasayfa Haberler
E-öğrenme; internet veya bir bilgisayar ağı bulunan platform üzerinde sunulan, Web tabanlı bir eğitim sistemi olarak tanımlanabilir. E-öğrenmenin geleneksel eğitim öğretim modelinden en büyük farkı, içerdiği teknolojik yenilikler haricinde
köklü bir değişimi öngörmektedir. Bu yaklaşım; bireyi merkeze alan, onu bilgiye ulaşma yönünde motive eden ve ona öncelik veren bir modeldir. E-öğrenme ile öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan
eğitim etkinlikleri gerçekleştirilebilir.
 
E-öğrenmenin Yararları
 
·  Her zaman, her yerde eğitim olanağı yaratır. Öğrenci, öğrenmek istediği zamana kendisi karar verir.
·  Daha hızlı ve etkin öğrenmeyi gerçekleştirir. Örneğin; bir kitap okumada hatırlatma oranı %20 iken,
   bu oran ses, görüntü ve çoklu etkileşime dayalı olarak görsel yönden desteklenmiş metinleri hatırlamada
   +40’a kadar yükselmektedir.
·  Öğrenen odaklı eğitimdir. E-Öğrenme, öğrenmenin odağını öğretmen odaklıdan öğrenen odaklıya çevirir.
   Öğrenciler, e-öğrenme ile kendi eğitimlerinden kendilerini sorumlu hissederler. Bu da bireye kendi öğrenme
   sürecini yönetme ve planlarını geliştirme olanağı sağlar. Öğrenciler kendi ilgi ve becerileri doğrultusunda
   öğrenmek istediği konunun içeriğini, amacını, süresini ve hızını belirleyebilir.
·  Daha az yönetsel iş yükü ile daha fazla kişiye ulaşma olanağı sağlar.
·  Maliyet avantajı sağlar. Yapılan incelemelerde kurumlar açısından maliyetlerde %30 ile %70
   arasında değişen oranlarda kaynak tasarrufu yapılabildiği hesaplanmıştır.
·  Başarı ve gelişim hem kurumsal hem de bireysel olarak daha kolaylıkla izlenebilir.
·  Zaman, mesafe ve sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldırarak, bireylere yaşam boyu
   eğitim üstünlüğünden yararlanma olanağı sağlar.
 
 E-Öğrenmenin Kapsamı
 
·  E-Öğrenme denilince ilk bakışta aklımıza Web Tabanlı materyal hazırlama ve iletim için de
   internet gelse de E-Öğrenmenin evreni oldukça geniştir. Bu evrende:
-  Uzaktan Eğitim
-  Sanal Sınıflar
 
Sanal Sınıflar
Sanal sınıflar oluşturarak öğrenci ve çalışanlarınıza canlı yayın ile eğitimler verebilirsiniz.Anlık anketler yayınlayabilir, videolar, sunular paylaşabilir ve gerçek sınıf ortamı şeklinde yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi.
 
Uzaktan Eğitim
 
Online Eğitim, Sanal Eğitim, Yayınlanmış Eğitim gibi adlandırmaları olan Uzaktan Eğitim, ağ ve web tabanlı eğitimdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Uzaktan eğitim uygulamalarında en fazla tercih edilen platform SCORM'dur.
 

 

Modüler Sistem

Bilgisayar teknolojilerinin geçmişine bakılırsa; bir zamanlar programlama dilleri ile bir yazılım
üretmek, kitap yazmaktan farksızdı. Günümüzde bu tür problemleri ortadan kaldırmak için küçük
parçalardan oluşan modüler yapıdaki programlar üretilmeye başlandı ve daha karmaşık yapılar daha
hızlı ve kolay üretilir oldu. Nesne tabanlı programlama dillerinde yaşanan bu gelişmeler kitap içeriği
gibi hazırlanan, puzzle parçaları gibi sadece bulunduğu yerde anlamlı içerik parçalarından oluşan ve
bu şekilde programlanan e-öğrenme yazılımlarını da olumlu şekilde etkilemiştir. Modüler yapıyı temel
alan programlama dilleri, nesne tabanlı programlama dilleri olarak adlandırılmaktadır. Modüler
Sistem, bütünü en yararlı olabilecek parçalara bölerek tümevarım yöntemiyle bütünü tamamlamaktır.
Modüler sistemde her bir modül belli bir iş yüküne sahiptir. Modülün iş yükü programın tamamı
düşünülerek ve ilgili modül için beklenen görevler göz önüne alınarak hesaplanır. Bu sistemlerde
birbiri ile kolayca birleşebilen, LMS ile kolayca etkileşebilen ve hızlı çalışabilen modüler bir yapı ortaya çıkar.
 
Hazırlanan Uzaktan Eğitim Sisteminin Temel Modülleri
 
  1. Online başvuru Modülü; Kullanıcıların sorunsuz şekilde online başvuru işlemini gerçekleştirebilmesi ve takip edebilmesini sağlamaktadır.
  2. Kullanıcılar ve kullanıcı grupları Modülü; Eklenen kullanıcının sisteme erişebiliyor ve yetkisi olan alanları kullanabiliyor olmasını sağlamaktadır. Güncellenen kullanıcı grubu bilgilerinin ise tüm sistemde yeni halini almasını sağlamaktadır.

  3. Rol ve yetkiler modülü; Oluşturulan rolün sistemde tanımlı ve erişilebiliyor olması, kullanıcılara bu rolün atanabilmesini ve Güncellenen rolün sistemde yeni halini almasını sağlamaktadır.
  4. Ünvan tanımlama modülü; Eklenen ünvanların sistemde tanımlı ve erişilebilir olmasını sağlamaktadır.
  5. Kurum/Okul Tanımlama Modülü; Eklenen kurum/okulların sistemde tanımlı ve erişilebilir olmasını sağlamaktadır.
  6. Bölüm Tanımlama Modülü; Eklenen bölümlerin sistemde tanımlanması ve erişilebilir olmasını sağlamaktadır.
  7. Eğitim Katalogu Modülü; Yeni programların sisteme başarılı bir şekilde kaydedilmesini ve kullanıcıların sistemdeki tüm programları görebilmesini sağlamaktadır.
  8. Dersler Modülü; Ders içeriklerinin sisteme başarılı bir şekilde kaydedilmesini ve Kullanıcıların sistemdeki derslerini görebilmesini sağlamaktadır.
  9. Haftalık Ders Programı Modülü; Sisteme girilen saatlerin kullanıcılar tarafından erişilebiliyor olmasını ve Sohbet Saatinin haftalık ders programında görülebilir olmasını sağlamaktadır.

 

CREAMOBILE olarak geliştirdiğimiz Uzaktan Eğitim (E-Learning veya E-Öğrenme) çözümleri ile ilgili bilgi almak için bizimle irtibata geçiniz. Bizimle iletişime geçmek için tıklayınız.

 

 

Bize Ulaşın!

info@creamobile.com

0(850) 885 1799

Sosyal Medya

Copyright 2022 © Creamobile Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.