Tofaş Akademi e-öğrenme Portalında Muaf ve Muadil Eğitimler

Muaf ve muadil eğitimler bu sistemin içerisine dâhil edilmiştir. Tecrübeli ve deneyimli çalışanların zaman kaybı yaşamamaları için denkliği bulunan eğitimlerden muaf tutulmaktadır.
Müfredat oluştuğundan dolayı personelin geçmişte almış olduğu eğitimler otomatik olarak sisteme düşüyor personel/kullanıcı bir anda belirli bir seviye de tamamlama oranına sahip olabiliyor.
Bu şekilde o kullanıcı 2.müfredata geçebilme şansına sahip oluyor. 2.müfreda geçmesiyle birlikte algoritmadan dolayı tekrardan minimum gereklilik düşmektedir.
 
     ‘’Tofaş Akademi, learning manegamenet sistemidir.’’
 
Tofaş Akademi, learning manegamenet sistemidir. Anket yönetimi, haberler, pdf formatında ve video formatında dosyalar içinde mevcuttur. Bayiinin eğitilmesiyle alakalı tüm süreçleri bayii yöneticileri,
yetkililer, Tofaş akademi personelleri, bölge müdürleri yönetebilmektedir. Örneğin bölge sorumluları teknisyenleri bayilerinde değerlendirip onları sınavdan, eğitimden geçirebiliyorlar ve bunu Tofaş akademi
üzerinden sağlayabiliyorlar. İlk etapta personel eğitimlerinde sadece sınıf eğitimi ve online eğitimler göz önüne alınıyordu.
 
Bir personelin, minimum gerekliliklerinin tamamlanmış olduğunu anlamak için online eğitim alıp almadığı, uzaktan sınıf eğitim alıp almadığı yeterli bir kriterdi. Tofaş Akademi’nin yaptığı çalışma sonunda bu
sistemin dağınık olduğu, bunların içinde sınavlarında değerlendirmeye tabii tutulması gerektiği belirtildi. Bunlar doğrultusunda Creamobile tarafından sisteme ödevler eklendi, haberler, izlenmesi gereken videolar,
okuması gereken pdf’ler ve pptp dosyaları bütün medyaları içeren sistem haline getirildi.
 
Müfredat, eğitim programı olarak değerlendirilmektedir. Bu eğitim programıyla kullanıcı, teker teker eğitilmeyecek, yıllık bir eğitim planı içerisine alınarak Tofaş’ın eğitim programına alınmaktadır. Creamobile ’in
optimizesini yaptığı bu yenilik sayesinde personel işe başladığı anda 1 yıllık eğitim programına dâhil olmaktadır. Verilen eğitim, personel tarafından 1 yıldan daha kısa sürede tamamlanırsa bir sonraki yıl için yeni
müfredat atanmaktadır. Tofaş Akademi’de üniversitedeki eğitim sürekliliği gibi bir süreç vardır.
 
     ‘’Atanan 2.müfredat üniversitede ki 2.sınıf gibi’’
 
Tofaş büyük bir organizasyon olduğu için, doğal bir sirkülasyon mevcuttur. Bayilerde çalışan tecrübeli personeller, zaman kaybı yaşanmaması adına belli eğitimlerden muaf tutulmaktadır. Bu açıdan da üniversitede ki
dikey geçiş mantığı düşünülebilir. Personelin geçmişte almış olduğu eğitimlerden dolayı muafiyet göstermektedir. Kullanıcı, muaf olduğundan dolayı direkt olarak belli bir seviyelik eğitimi tamamlamış gözükebilmektedir.
Güncelliğini koruyan dünya söz konusu olduğu için o kullanıcıya 2 Müfredat atanmaktadır. 2 Müfredata geçtiğinde ise minimum gereklilik düşmektedir. Algoritma sayesinde %100 olan eğitim sistem içerisine eğitilmiş bir
personel olarak tanımlanmaktadır.
 
     "Başarı ve katılım oranları ayrı ayrı hesaplanıyor"
 
Tofaş Akademi’de başarı ve katılım oranları ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Başarı oranları, müfredat içerisindeki bütün eğitim başlıkları ve sınavlardaki ortalamalar hesaplanarak oluşmaktadır. Kullanıcı tarafından katılım
sağlansa dahi bunun başarı derecesi Tofaş personeli tarafından belirlenmektedir. Daha adil sonuç ortalaması çıkarmak için personelin çalıştığı süre boyunca alması gereken müfredatlarla ilgili bir gerçek başarı ortalaması
hesaplanmaktadır. Böylece kullanıcının deneyim puanını da başarı ortalamasına katarak, genel bir başarı ortalaması içerisinde, organizasyon içindeki yeri adil olarak belirlenmektedir.
 
Ayrıca ;
  • Eğitimler, bölümlere ayrılabiliyor
  • Dersler çeşitli materyallerle sunulabiliyor (okuma, izleme vs)
  • Sıralama kullanıcının inisiyatifine göre değiştirilebiliyor
Sonunda ise kullanıcı sınava tabi tutulmaktadır. Burada tamamlama oranına bir değer girilmektedir. %100’e tamamlanmak zorundadır. Sistem %98 olduğunda kaydetmemektedir. Çünkü algoritma içerisinde hesaplanırken hangi
görevin ne kadar etkilendiği müfredat içerisinde belirtmek gerekmektedir.