Tofaş Akademi Bayi LMS Sisteminde Bulunan Eğitim Materyalleri

Sanal Sınıf

Bölüm eklenebildiği gibi içerik olarak sanal sınıfta oluşturulmaktadır. Sanal sınıflar, canlı olarak Tofaş eğitimlerinin belirlediği sınıf ortamında online olmaktadır fakat zaman sorunu da yaşanmaktadır.

Çünkü belli zamanlarda eğitmen, adobe connect kullanarak kullanıcıları derse almakta ve çeşitli materyaller izleterek, okutarak kendisi konuşarak görüntülü söz vererek, katılım sağlayarak sınıf eğitimini gerçekleştirebilmektedir.

Yüz Yüze Eğitim

Yüz yüze eğitim kamera üzerinden online olarak gerçekleşmektedir. Eğitim, online eğitim olarak geçmektedir. Tideo üzerinden (Tofaş’ın youtube tarzında çeşitli videolar paylaştığı platform) izlenilen eğitimler, sistem içerisinde takip edilip izlenme oranları canlı olarak tutulmaktadır.

Sınav Modülü

Sınav modülü, soru havuzundan kategorilendirilmiş sorulardan seçilerek oluşturulmaktadır. Ortalaması belirlenen değerler, kullanıcıya atandıktan sonra belli dönemlerde veya üç aylık süreç içerisinde çözmesi istenmektedir.

Ödev Modülü

Ödev modülü, müfredatla birlikte geliştirilmiştir. Tofaş eğitmenleri tarafınca kullanıcıya, belirli konuların araştırılması, araştırma sonucunda doküman yüklemesi beklenmektedir. Bunun sonucunda eğitmen not vererek kullanıcının başarı ortalamasına veya tamamlama oranına dâhil edebilmektedir. Genellikle bu ödevler kişisel bazlı olmamakla birlikte müfredatın içerisindeki herkesten o ödevin yapılması isteniyor.

Ödev modülü Creamobile ekibi ve Tofaş Akademi uzmanları tarafından güncel olarak geliştirilmektedir. Özellikle ilerleyen süreçte kişisel bazlı ya da özel ödevler modüle eklenebilir.

Okuma Materyali

Okuma materyali, sisteme yüklenen kategorilendirilmiş sayfaların, kullanıcı tarafından indirilmesi, bunları incelemesi, izlenmesi istenmektedir. Creamobile ekibi indirilme oranlarını kontrol ederek indirilip indirilmediğini sorgulamaktadır.

Haber

Sisteme eğitimle ilgili yüklenmiş haberler kullanıcı tarafından okunması istenmektedir. Bunların okunma oranları okunma zamanları, sayfada kalma süreleri Creamobile tarafından takip edilmektedir. Böylelikle kullanıcının refleksi ölçülmektedir.

Anket

Anket, kullanıcıyı değerlendirmenin yanında kullanıcının Tofaş Akademiyi de değerlendirmesine olanak sağlamaktadır. Bu anketler davranışsal sınıf eğitimi anketi, memnuniyet anketi şeklindedir. Böylece çalışanın ilgisi de ölçülebilir. Eğitimsel bir anket olduğu için konunun ne kadar anlaşıldığı da ölçümlenebilmektedir. Çoktan seçmeli değerlendirmenin yanında, 1-5 arasında seçmeli soru tipleri de vardır.

‘Bir kullanıcının birden fazla görevi olabilmektedir’

Ayrıca eğitim programları, görevlerle de ilişkilendirilebiliyor. Örneğin aksesuar uzmanının sırasıyla alması gereken müfredat, belli bir ön koşul olmadan belli bir hiyerarşiye göre atanmaktadır. Bir kullanıcının birden fazla görevi olabilmektedir, birden fazla göreve de atanabilmektedir. Bunların belirli kriterleri vardır. Tofaş, her iki görevi yapacak kullanıcıya çakışan eğitimleri atamamaktadır. Örneğin kullanıcının başka bir pozisyonda görevi varsa ve eğitimler çakışıyorsa sadece bir tane eğitim atanmaktadır.