Tofaş Akademi e-öğrenme Portalı Eğitim Programı ile Okula Dönüştü

2010 yılında temelleri atılan Tofaş Akademi, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan otomotiv devi Tofaş’ın kurumsal hafızasını oluşturup disipline ederek bundan sürdürülebilir fayda üretmeyi,
tüm çalışanlarının ve paydaşlarının bugünün işini daha iyi yapmalarını ve geleceğe hazırlanmalarını sağlamayı amaçlıyor.
 
Şirketin gelecek yolculuğunda önemli bir rol üstlenen Tofaş Akademi, şirketin adeta bilgi fabrikası rolünü üstleniyor ve bilgiyi dönüştürüyor. Otomotiv sektörüne eğitimli ve deneyimli insan kaynağı kazandırmak
için ihtiyacı en doğru şekilde tespit ederek bireysel, mesleki ve kurumsal gelişime odaklanıyor. Farklı bireysel öğrenme stillerine göre tasarlanmış yüzlerce eğitim modülü bulunan ve eğitmenlerini kendi bünyesinde
yetiştiren Tofaş Akademi; üniversitelere eşdeğer fiziki şartlara ve içerik altyapısına sahip bir gelişim platformunu temsil ediyor.
 
2010 yılında online eğitimlerle başlayan Tofaş Akademi, süreç içerisinde, birçok işi yeniden kurgulayıp projeye dahil etmiştir. Bayilerin minimum gereklilikleri ile adlandırılan sistem, online eğitimleri ve sınıf eğitimlerini
kendi bağlamında tekrardan yorumlamıştır.
 
Tofaş Akademi iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; Tedarikçi Çalışanı Gelişim Portalı ve Bayi Çalışanı Gelişim Portalı’dır. Creamobile Bilişim Teknolojilerinin projeye dâhil olduğu ilk zamanlarda Tofaş Akademi sadece
bayi çalışanlarına hizmet vermekteydi. İnsan Kaynakları departmanı tarafından geliştirilen bu platform, bayiye personel alımı, destek elemanının eğitilmesi gibi konularda kullanılmaktaydı. Günümüzde Tofaş Akademi,
hem bayileri hem de Tofaş’ı içerisine almıştır.
 
Tofaş Akademi sınıf eğitimlerini kurgulamaktadır. Bu sınıf eğitimleri, teknik personelin veya satış personelinin, eğitmenlerce tanımlanan eğitim periyodundan geçmesidir. Sınıf eğitimleri, geleneksel eğitim standartlarında
olmaktadır. Tofaş Akademi’nin sınıf eğitimleri dışında kurguladığı bir diğer eğitim modeli Online Eğitimler olarak adlandırılmaktadır. Online eğitimlere kullanıcılar farklı zamanlardan ve farklı yerlerden giriş yaparak eğitimlerini
tamamlayabilmektedir. Sınıf eğitimlerinde ise bu mümkün olmamaktadır. Çünkü sınıf eğitimlerinde kontenjan kıstası olduğundan başvuru önceliğine göre kabul gerçekleşmektedir. Creamobile ekibinin geliştirmiş olduğu yazılım
sayesinde önceliklendirme yapılmakta ve algoritmaya göre çağrılması gereken kişilerin listesi filtrelenmektedir. Tofaş yetkilisi bu sıralamaya göre kontenjana giren kişilere davetiye göndermektedir. Tofaş yetkilisi kabul edilecek
kişi sayısından daha fazla kişiye davetiye de gönderebilmektedir. Karşıdaki ilgili kişi ise Tofaş akademi üzerinden mazeret bildirme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Aynı zamanda katılım taahhüdünü de ‘onayla’ butonu üzerinden
yapabilmektedir. Geçilen sınavlar sonucunda sınıf eğitimi tamamlanmaktadır.
 
MR SİSTEMİ
 
Online ve Sınıf eğitimlerinin dışında Tofaş Akademide MR olarak adlandırılan sistem mevcuttur. Bayi yöneticisi kendi personelinin tüm eğitim durumunu görebiliyor, personel online sınava girebilmektedir.
Eğitmenler soru havuzu içinden seçtiği sorularla sınavı oluşturmaktadır. Her soru ayrı bir değere sahip olduğu için, isteğe göre karışık ya da standart soru kalıbıyla personel sınava tabi tutulmaktadır. Ayrıca
tüm bunların hepsini raporlayabileceği sistem vardır.
Yetkilendirilmiş bir sistem olan Tofaş Akademi içerisinde Anket Yönetimi, Haberler pdf ve video formatı biçimindedir. Bayinin eğitilmesiyle alakalı tüm süreçler, bayi yöneticileri, Tofaş Akademi personelleri,
bölge müdürleri tarafından yönetilebililir durumdadır. Tofaş Akademi üzerinden sınavdan ve eğitimden geçirilmektedir. Personel eğitimlerinde, bir personelin eğitilmiş minimum gerekliliklerini anlamak açısından,
sadece sınıf eğitimi ve online eğitimler göz önüne alınıyordu. Tofaş yetkilileri tarafından bunun yetersiz olduğu fark edilmiştir. Sınıf eğitimleri ve online eğitimler haricinde sınavlarda değerlendirilmeye tabii tutulmalı,
ödevler verilebilmeli , haber okumaları yapılabilmeli ve böylece bir çalışanın 1 yıllık dönemde alması gereken eğitimler (sınavlar, haberler, anketler, videolar, pdf’ler , pptp dosyaları..)tek bir sistem haline getirilmeliydi.
Creamobile çözüm ortaklığında eğitimler tek sistem haline getirildi. Kullanıcıyı teker teker eğitmek ve yönetmek yerine müfredat, eğitim planı içerisine alınarak bir yıllık eğitim planına dâhil edilmektedir. Bir personel Tofaş’ın
herhangi bir bayisinde işe başladığı anda Tofaş’ın eğitim programına alınmaktadır ve bu durum Creamobile ekibi tarafından otomize edilmiştir. Çalışanın bu eğitim programını bir yıllık süreç içerisinde tamamlanması bekleniyor
eğer bu eğitimler 1 yıldan daha kısa bir sürede tamamlanırsa bir
sonraki yıl yeni müfredat atanıyor. Ayrıca Creamobile ekibinin geliştirmiş olduğu portal farklı sistemlere de entegre olabilmektedir;
 
  • Çeşitli yerlerden veriler toplanıyor
  • İzlenme oranları tutuluyor
  • Tofaş’ın farklı portallarında ki kullanıcı hareketleri inceleniyor
  • Kullanıcıların farklı portallardan gelen bilgileri tutuluyor ve değerlendirmeleri sağlanıyor