İş Modellemesinin Önemi ve E-Learning Portalleri Nasıl Oluşturulur?

Son zamanlarda yaygınlaşan iş modellemesinde işin sürekliliğinin nasıl sağlanacağını göstermek temel amaçtır. Genel kanı portal oluşturulurken iş modelini tasarlamayı sona bırakmak ya da hiç hesaba katmamakyönünde. Bu şekilde olduğundan projelerin bir kısmı olumsuz sonuçlanıyor ya da bir sonuç dahi görülemiyor. Bu sebeple işi modelleyip ardından iş planı yapmak çok önemlidir. Örneğin dünyaca ünlü marka Rolls Royce, yıllarca hava yolu şirketlerine uçak motoru satmaya çalıştı. Fakat başarısız oldu. Yeni geliştirdiği stratejiyle motoru
bedava verip motorun çalıştığı her saat için kira almaya başladı. Çok basit bir model değişikliğiyle batmak üzere olan Rolls Royce bugün dünyanın en büyük ikinci jet motoru üreticisi oldu. İşte bu yüzden önce işin, projenin, akışın ve sürekliliğin modellenmesi çok önemli! Bu
nedenle önce modelleme yapmak işin atlanmaması gereken kısmıdır.Ne tür içerikler üreteceğim, bunları nereden sağlayacağım? Nicelik değil, değer önemli, ne kadar değer üreteceğim? İçeriği hangi kanallardan
dağıtacağım? Kişilerle, çalışanlarla ilişkileri nasıl yöneteceğim?Gelir kaynaklarım neler ve nasıl hesaplayacağım? Kritik kaynaklarım neler? Destek alacağım iş ortakları kimler? Maliyet yapısı nedir? Gibi temel soruları sormak iş sürecindeki dinamizmi arttıracaktır. Her şeyi hesaplayarak hareket ettiğinizden emin olun. Modelleme için iPad üzerinde çalışan “Business Model Toolbox” isimli bir ücretli bir uygulama var, verimli bir sonuç için kullanıma değerdir. İçerik stratejileri, kullanım analizleri, hedef kitleye özelleşme, topluluk yönetimi vb. unsurlar web uygulamalarının başarısı için çok daha önemli.Göz ardı etmeyin ve web sitemize bi göz atın.CREAMOBILE olarak geliştirdiğimiz Uzaktan Eğitim (E-Learning veya E-Öğrenme) çözümleri ile ilgili bilgi almak için bizimle irtibatageçiniz. Bizimle iletişime geçmek için tıklayınız.