E-öğrenme İçeriklerinde SCORM altyapısı kullanımı

SCORM, Shareable Content Object Referans Model (Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli) 1997 yılında Amerika Birleştik devletleri ordusu tarafından geliştirilmiştir. Çeşitli ülkelerdeki ve farklı platformlardaki Amerikan Ordularının eğitimi için ortaya atılmıştır. Başta İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelerden ve akademisyenlerden gelen desteğin ardından
ADL (Advanced Distributed Learning) adlı şirket ortaya çıkmıştır. ADL’nin çalışmaları doğrultusunda, e-öğrenme alanında geliştirilmiş birçok standart ve tanımlamalar tek bir başvuru modeli çatısı altında toplanmaya başlanmış ve oluşturulan bu modele ise
SCORM (Sharable Courseware Object Reference Model) adı verilmiştir.
SCORM, bir e-öğrenme yazılımının, dayanıklı, yeniden kullanılabilir, diğer yazılımlarla birlikte çalışabilir, ulaşılabilir ve taşınabilir olması için geliştirilen standartlardan uyarlanarak oluşturulmuş bir başvuru modelidirÖrneğin eğitmenler bu öğrenme yönetim sistemlerini kullanarak sınavlar hazırlayabilir, öğrencilerden gelen ödevlerin kontrolünü ve değerlendirmesini yapabilir. Bu tür sistemler, öğrencilerin kendi aralarında doküman paylaşımı, sohbet, tartışma grupları ve haber servisleri gibi uygulamalar ile aralarında öğrenme işbirliği kurmalarına yardımcı
olurlar. Ayrıca Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) yardımıyla eğitmenler öğrenci davranışları ve öğrenme süreci hakkında önemli verilere ulaşabilir.
 
SCORM Neler Sağladı?
  • Eğitimin bir öğrenme yönetim sisteminden diğerine taşınabilirliğini sağladı
  • İçeriklerin farklı derslerde kullanılabilir olmasını sağladı
  • İçeriğin aranabilir ve ulaşılabilir olmasını sağladı.
 
SCORM’un Özellikleri
  1. Kalıcılık (Durability): İçerik, maliyetini karşılayabilmesi için tutarlı olduğu sürece kalıcı olmalıdır.
  2. Taşınabilirlik (Portability): İçerik bir sistemden başka bir SCORM destekli sisteme taşınabilmelidir.
  3. Tekrar Kullanılabilirlik (Reusablity): İçerik tekrar tekrar kullanılabilir olmalıdır. Modüller farklı şekillerde düzenlenebilir olmalıdır.
  4. Çok yüzlülük (Interoperablity):İçerik bir sistemden başka bir sisteme taşındığında da çalışıyor olmalı.
  5. Erişilebilirlik (Accessiblity):İçerik, içerik kütüphanesinden erişilebilir olmalıdır. Bu da belirli metaverilerin içerik paketine eklenme zorunluluğunu getirir
 
 
SCORM’un Yapısı
SCORM üç alt özellikten oluşur;
İçerik Kümeleme Modeli (Content Aggregation Model): İçerik kümeleme modeli, içeriğin paketlenmesi ve bir LMS’e nasıl aktarılması gerektiğini belirleyen standartlar bütünüdür.
Çalışma Ortamı ( Run-Time Environment): Javascript dosyalarından oluşan ve içeriğin LMS ile iletişimi sağlayan ortamdır.
Sıralama ve Dolaşım (Sequencing and Navigation): İçerik geliştiriciler tarafından belirlenen kurallar ile bireyin SCO’lar arasında erişimlerinin sağlanmasıdır.
 
E-öğrenme İçeriklerinde Neden SCORM Standardı Kullanalım?
SCORM, farklı platformlarda paylaşılabilecek, çevrimiçi (online) eğitim içerikleriyle ilgili veriler üretmek için ortaya konmuştur. Bu verilerin nasıl üretileceğini modeller ve tanımlar.
 
Eğer kullanıcılarınızın e-öğrenme içeriklerini ne zaman, ne kadar, kaç kere izlediğini, içindeki testlerden kaç puan aldığını bilmek istiyorsanız SCORM standardı ile üretilmiş bir içerik ve bu
standarda sahip bir öğrenme yönetim sistemi seçmeniz gerekir.
 
Creamobile Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.’nin uzman yazılım ve tasarım ekibi SCORM uyumluluğuna sahip yazılımlar yapmaktadır.