Bosch Müşteri Portalına yeni modül : TEMpo (Test Equipment Management Portal)

Bosch Automative Aftermarket süreçlerinin yönetildiği boschmusteriportali.com artık test ekipmanları sürecini de yönetiyor. Kurulum gerektiren servis ekipmanlarının kurulum ve garanti süreç yönetimi online olarak yapılıyor. Sistemin genel özellikleri aşağıdaki şekildedir.

               TEMpo Kurulum

               * Kurulum talebinin müşteri bazında girilmesi.

                * Kurulumu yapacak BTS firmasına bildirilmesi / belirlenmesi

                * Firmanın teknik ekibi belirleyip yönlendirmesi

               * Teknik servis ekibinin kurulumu yapıp cihaz eğitimlerini vermesi

                * Teslim belgelerinin müşteri tarafından onayı

               * Servis ücretlerinin Bosch'a bildirilmesi

                * Bosch'un değerlendirmesi ve onayı / değişikliği

                * Ödelemelerin yapılması

               * Sürecin raporlanması

 

                TEMpo Garanti

                * Garanti talebinin müşteri bazında girilmesi.

                * Garanti verecek BTS firmasına bildirilmesi / belirlenmesi

               * Firmanın teknik ekibi belirleyip yönlendirmesi

                * Teknik servis ekibinin servis hizmeti ve sarf malzemeleri girmsi

                * Garanti belgelerinin müşteri tarafından onayı

              * Servis ücretlerinin Bosch'a bildirilmesi

                * Bosch'un değerlendirmesi ve onayı / değişikliği

                * Ödelemelerin yapılması

                * Sürecin raporlanması

TEMpo ile Bsoch ve BTS daha verimli bir iş akışı ve süreç yönetimine sahip olmuştur. Ayrıca teknik BTS teknisyenleri ve çalışanları cihazlar ile ilgili dokümanlara daha hızlı erişip kendi performanslarını değerlendirebiliyorlar.